Në datë 29 shtator u zhvillua Mbledhja e Këshillit Bashkiak Kuçovë

05/10/2016