Ndiqni mbledhjen e Këshillit Bashkiak Lezhë që u zhvillua më 12 janar 2016.

24/02/2016