Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Përbërja

15/02/2016

Këshilli Bashkiak Kuçovë i dalë nga zgjedhjet e 21 qershorit 2015 përbëhet nga 31 anëtare këshillit, në respektim të ligjit 139/2015 “Mbi vetqeverisjen vendore”, neni 46.

Anëtarët janë të shpërndarë sipas koalicioneve përkatëse: 23 mandate koalicioni i majtë dhe 8 mandate koalicioni i djathtë.

Shpërndarja gjinore e këshillit përbëhet nga 13 anëtare femra dhe 19 anëtar meshkuj.