Këshilli Bashkiak Lezhë nuk kanë njoftuar dhe zhvilluar asnjë mbledhje gjatë muajit shtator

05/10/2016