Këshilli Bashkiak Kuçovë miraton projekt buxhetin për vitin fiskal 2016

24/02/2016