Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Mbledhje e Këshillit Bashkiak Kuçovë – 26 maj 2016