Bashkia Lezhë Bashkia Kucovë

Mbledhje e Këshillit Bashkiak Kuçove, 30 gusht 2016

Mbledhje e Këshillit Bashkiak Kuçovë - 26 maj 2016

Mbledhje e Këshillit Bashkiak Kuçovë - 28 qershor 2016

Mbledhje e Këshillit Bashkiak Lezhë - 6 qershor 2016

Mbledhje e Këshillit Bashkiak Kuçovë, 27 prill 2016, P. 1

Mbledhje e Këshillit Bashkiak Kuçovë, 27 prill 2016, P 2